Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση Ω31Π46ΜΤΛΗ-ΩΩΧ 841 KB
xls Παράρτημα_ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕ23-ΠΕ30 607 KB