Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κατά το σχολικό έτος 2021-2022