Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ υποβάλλονται (αποκλειστικά από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022  – για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022) ως ακολούθως:

  1. Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα βήματα έκδοσης της ηλεκτρονικής Υπεύθυνης δήλωσης θα βρείτε παρακάτω στο συνημμένο έγγραφο (odigies_gov-gr). Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υ.Δ., ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά  στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: mail@dide.ser.sch.gr της Δ/νσης B’/θμιας Εκπ/σης Σερρών.
  1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία (π.χ. στην περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκδοθεί κωδικοί taxisnet), τότε ακολουθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο (Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπκών).

Κατεβάστε από τα παρακάτω συνημμένα το έντυπο αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης (Aίτηση παραίτησης από 1 έως 11 Φεβρουαρίου 2022).

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ). (όπου αναφέρεται ότι υποβάλλεται αίτηση παραίτησης, εάν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική ή πειθαρχική δίωξη (άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Ζ.3 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 τ.Α΄/12-11-2012) και κατά την υποβολή της δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή για κακούργημα ή για πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για παραπτώματα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

Κατεβάστε παρακάτω το έντυπο ανάκλησης της αίτησης παραίτησης (Αίτηση ανάκλησης).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  στην υπηρεσία μετά την αποδοχή της αίτησης από αυτήν.

Κατεβάστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για παραιτήσεις λόγω συνταξιοδότησης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 2022).

Κατεβάστε την αίτηση απονομής σύνταξης (ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ).

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης απονομής σύνταξης (οδηγίες απονομής σύνταξης).

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση (Υπεύθυνη Δήλωση σε 5 αντίγραφα).

Κατεβάστε την αίτηση Αναπροσαρμογή σύνταξης με υπολογισμό του επιδόματος θέσης ευθύνης (ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ).

Δείτε την εγκύκλιο τροποποίησης των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ Εκπαίδευσης και παροχής οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 2021-2022).