Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Λήψη αρχείου (-168824-2021-Τροποποίηση-ν.2226-1994-αναφορικά-με-τα-προσόντα-των-υποψηφίων-για-εισαγωγή-στις-Σχολές-της-Ελληνικής-Αστυνομίας.pdf, PDF)