Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για μετάθεση σε ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2021-2022