Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

Λήψη αρχείου (138797-1-11-2021.pdf, PDF)

Λήψη αρχείου (140346_3.11.2021.pdf, PDF)

Λήψη αρχείου (-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ-ΠΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ-ΔΔΕ.pdf, PDF)