Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΠΕΒΠ_64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ_ανακοιν 971 KB
xls ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ανακοιν 34 KB