Ανακοινοποίηση – Οριστικές τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και διαθέσεις (Πράξεις ΠΥΣΔΕ 13/26-08-2021 και 15/02-09-2021) των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στην με Αριθμ. Πρωτ.: Φ11.2 /7008/24-09-2021 Απόφαση  της Δ.Δ.Ε. Σερρών (Αριθ. Πρ. ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021) ανακαλούνται.

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα στα σχολεία τοποθέτησης και διάθεσής τους .

Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες  να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους/ τις εκπαιδευτικούς  των σχολικών μονάδων τους  και να διαβιβάσουν άμεσα στη Δ.Δ.Ε. Σερρών τις  πράξεις ανάληψης των εκπαιδευτικών για ενημέρωση των ατομικών τους φακέλων.

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις-ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών.

 

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΕ 01 Ανακοινοποίηση
129 KB
pdf ΠΕ 02 Ανακοινοποίηση
129 KB
pdf ΠΕ 03 70 KB
pdf ΠΕ 04 Ανακοινοποίηση
133 KB
pdf ΠΕ 05 66 KB
pdf ΠΕ 06 69 KB
pdf ΠΕ 07 Ανακοινοποίηση
128 KB
pdf ΠΕ 08 Ανακοινοποίηση
126 KB
pdf ΠΕ 11 Ανακοινοποίηση
130 KB
pdf ΠΕ 78 64 KB
pdf ΠΕ 79 Ανακοινοποίηση
127 KB
pdf ΠΕ 80 Ανακοινοποίηση
129 KB
pdf ΠΕ 86 Ανακοινοποίηση
132 KB
pdf ΠΕ81-82-83-84-87-88 Ανακοινοποίηση
130 KB