Ανακοινοποίηση – Ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων – Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα κενών – πλεονασμάτων