Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021

Α. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών
Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2021.
Β. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων
των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021.
Γ. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών
Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021.

Λήψη αρχείου (-104647-2021-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΛ-2021-.pdf, PDF)