Ανακοινοποίηση – Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

Η ανακοινοποίηση της Πρόσκλησης αφορά στην διόρθωση του κωδικού του κλάδου των εκπαιδευτικών Μουσικής Επιστήμης, από το λανθασμένο ΠΕ 16 στο ορθό ΠΕ 79.01

Λήψη αρχείου (-ΣΕΠ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-1-2.pdf, PDF)