Ανακοινοποίηση – Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε οργανικά κενά – Ενημέρωση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για υποβολή αιτήσεων θεραπείας