Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην Επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Β/θμιας (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης για τα Εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχ.έτη 2020-2021 και 2021-2022

Λήψη αρχείου (file1_3750_2021.pdf, PDF)