Ενημέρωση για τις συμπληρωματικές τοποθετήσεις – Υποβολή αιτήσεων θεραπείας – Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά γενικής παιδείας