Υποστηρικτικό Υλικό για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Ο παρακάτω σύνδεσμος περιέχει υποστηρικτικό υλικό από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής στα μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση μαθητών σε μαθησιακές δυσκολίες.

Υποστηρικτικό Υλικό

Posted in ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, Συντονιστές.