Επιμορφωτικό υλικό της συνάντησης των Συμβούλων Σχολικής Ζωής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Σερρών

Συνδιοργάνωση: 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας –Κ.Ε.Σ.Υ. Σερρών