Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Λήψη αρχείου (_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21-1.pdf, PDF)

Λήψη αρχείου (-21791-2021-Διαβίβαση-πρόσκλ-.pdf, PDF)

Λήψη αρχείου (21774_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ-1.pdf, PDF)