Ορισμός αναπληρωτή Υποδιευθυντή στο Ε.Κ. Σιδηροκάστρου Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1566/86 άρθρο 11 κεφ. Ε.

Λήψη αρχείου (-ΥΠΝΤΗ-ΕΚ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.