Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης 97 KB
pdf Παράταση Προθεσίας Πρόσκλησης 70 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.