Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην Εκπαιδευτική Διημερίδα «Εκπαιδευτικό Νομοθετικό πλαίσιο & Φυσική Αγωγή