Πίνακας κατάταξης Αναπληρωτών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-2021

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι,  οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών μόνο την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).