Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης για μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ σχολικού έτους 2020-2021