Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε συλλογικό τόμο με θέμα: «Η Θεατρική Αγωγή σε καιρό πανδημίας (SARS-CoV-2): προκλήσεις, προβληματισμοί και εναλλακτικές»

Λήψη αρχείου (-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-εκπ_κών-ΠΕ91_Θεατρικής-Αγωγής.pdf, PDF)