Έκφραση συγχαρητηρίων του Διευθυντή της ΔΔΕ Σερρών προς το Γυμνάσιο Κοίμησης για το ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ πρόγραμμα που υλοποίησε και το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) συμπεριέλαβε στο ψηφιακό αποθετήριό του

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Γυμνάσιο Κοίμησης μάς εκπλήσσει ευχάριστα και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Τα τελευταία χρόνια έχει εκπονήσει προγράμματα, κυρίως για την Αειφορία, που έχουν τύχει διαφόρων διακρίσεων και βραβεύσεων. Συγχαίρω ΘΕΡΜΑ τον Διευθυντή, τον σύλλογο διδασκόντων και ιδιαίτερα τον μαθηματικό του σχολείου κ. Αρβανιτίδη Σίμο (Συντονιστή και ψυχή αυτής της προσπάθειας), τα ΠΑΙΔΙΑ, αλλά και τους γονείς που έχουν αγκαλιάσει και αυτοί με τη σειρά τους το όλο εγχείρημα.

ΤΟ ΙΕΠ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ! 

 

Το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) συμπεριέλαβε στο ψηφιακό αποθετήριο του  << Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων >> στα πλαίσια του νέου προγράμματος σπουδών που πιλοτικά φέτος εφαρμόζεται σε γυμνάσια,  το ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ με τίτλο <<Η Γεωθερμία και η αξιοποίηση της>> το οποίο το ενσωμάτωσε στον κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον προκειμένου να εμπλουτίσει τους επιμέρους τομείς Οικολογική ΣυνείδησηΠαγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία,  Πολιτιστική κληρονομιά 

  

Το ίδιο πόνημα συμπεριλαμβάνεται ως  project – Σχέδιο Μαθήματος και  εμπλουτίζει την Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων στον στόχο 7  << φθηνή και καθαρή ενέργεια>> του ιδρύματος Quality Νet Foundation και του εκπαιδευτικού του τμήματος Βιωματικό Σχολείο το οποίο στα πλαίσια της προσαρμογής των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο δημιούργησε την 

Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα την αναγκαιότητα ευρύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θέματα όπως έχουν  καταγραφεί από τους επίσημους Θεσμικούς Φορείς της χώρας μας.  

Κάνοντας κλικ στη λέξη Project  έχετε άμεση πρόσβαση στο Σχέδιο Μαθήματος. 

 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Σερρών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΡΙΖΟΣ