Αποτελέσματα Εκλογών Αιρετών ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ 2020

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν :

Για την εκλογή αιρετών μελών : ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ ενώπιον του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Για την εκλογή αιρετών μελών:  ΚΥΣΔΕ ενώπιον του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ έως και την Πέμπτη 12/11/20.