Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης του δεκτού υποψηφίου για τη θέση του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και της ημερομηνίας πραγματοποίησης της συνέντευξης

Posted in Ανακοινώσεις, Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.