Οδηγίες για πληρωμή δαπανών (υπερωρίες, οδοιπορικά διάθεσης, ωρομίσθιοι)

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές.