Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Δ.Δ.Ε. Σερρών

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf 9652_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΧΧΙ46ΜΤΛΗ-6Ο9 258 KB
pdf 10116 ΨΗ7Σ46ΜΤΛΗ-ΨΔΤ 171 KB
pdf 11467 6ΡΒΗ46ΜΤΛΗ-3ΑΕ 161 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.