Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς τα μη αιρετά μέλη

Λήψη αρχείου (13594-6ΘΟΞ46ΜΤΛΗ-9ΚΖ.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Σημαντικά Νέα.