Διαδικασία Πρόσληψης Αναπληρωτών

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στις 26/08/2020 στη ΔΔΕ Σερρών να υποβάλουν ηλεκτρονικά από σήμερα 27/08/2020 μέχρι αύριο Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 09:00 τα παρακάτω έντυπα :

  • Αίτηση Τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Σερρών

Για τη συμπλήρωση της αίτησης θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση (εντός της ημέρας) με τα λειτουργικά κενά.

 

  • Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή

Προσοχή:

Α) Στο πεδίο Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα πρέπει να σημειώσουν την ημ/νία που θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης (01/09/2020 ή 02/09/2020).

Β) Το πεδίο Σχολείο τοποθέτησης να παραμείνει κενό.

Στο Excel «2020 08 26_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΕΡΓΟ_ΚΩΔ ΟΠΣ» που επισυνάπτεται  οι αναπληρωτές μπορούν να βρουν το έργο για το οποίο προσλήφθηκαν και να συμπληρώσουν τα έντυπα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι αναπληρωτές που δεν θα αποδεχτούν την πρόσληψη οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της πρόσληψης.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Μεταφόρτωση Αιτήσεων και Δικαιολογητικών» που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dide.ser.sch.gr. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγίες μεταφόρτωσης αιτήσεων και δικαιολογητικών»).

Οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή που επιθυμούν να κάνουν χρήση άδειας μητρότητας να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Τσεμπέρη Σταύρο (τηλ.:2321047552).

Οδηγίες για τον τρόπο κατάθεσης των υπόλοιπων αιτήσεων και δικαιολογητικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dide.ser.sch.gr την Παρασκευή 28/08/2020.

 

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
zip arxeia 2 MB
Posted in Ανακοινώσεις, Σημαντικά Νέα.