Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, ήτοι έως 31-07-2022

Λήψη αρχείου (-ΦΑΣΧΑ.pdf, PDF)

Posted in Λοιπές.