Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων για οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2020-2021

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ 93 KB
xls ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 12 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.