Δ.Δ.Ε. Λάρισας – Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Posted in Εξετάσεις, Μαθητές, Πανελλαδικές, Φυσική Αγωγή.