Πρόσκληση μόνιμων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για ορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για ορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Οινοφύτων για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Λήψη αρχείου (-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΣΤΑ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ-6ΜΛ54653ΠΣ-5ΙΟ.pdf, PDF)