Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου – Δικαιολογητικά και πρόγραμμα εξέτασης υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2019-2020