Δ.Δ.Ε. Καβάλας – Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Λήψη αρχείου (dde_kavalas_tefaa_2020-21.pdf, PDF)

Posted in Εξετάσεις, Μαθητές, Πανελλαδικές, Φυσική Αγωγή.