Δελτίο Τύπου του Μουσικού Σχολείου: Αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου σχ. έτους 2020-21

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ. 50942/Δ2/4-5-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών και μαθητριών θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 04 έως και τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.

 

Το Μουσικό Σχολείο Σερρών θα δέχεται αιτήσεις κατά το διάστημα αυτό μόνο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://forms.gle/yGuLs9rkTkbeu4pm7

Λήψη αρχείου (_ΤΥΠΟΥ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΜΟΥΣΙΚΟ_-Α-ΓΥΜΝ-2020.doc.pdf, PDF)