Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε εκπαιδευτικούς

Για την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών σχετικά με την υποβολή αιτήματος από τους εκπαιδευτικούς (μονίμους & αναπληρωτές) με θέμα τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3525/2007 και προκειμένου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να ελέγξει τη συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων για να εγκρίνει τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, παρακαλούμε να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία ΠΡΙΝ από την έναρξη της Ιδιωτικής εργασίας με τα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ που διατίθενται στην ιστοσελίδα ως εξής:

 

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  >  ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ  >   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  > ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΜΟΝΙΜΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  >  ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ  > ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  >  ΔΥΕΠ_ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ > 2019-20_ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ_ΠΔΕ(10) > ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για αναπληρωτές γενικής παιδείας) ή > 2019-20_ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ_ΕΣΠΑ(11) > ΕΣΠΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ) ανάλογα.