Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Και Κατάθεσης Δικαιολογητικών Της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.,

παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση,

 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf patasi_ypovolis 132 KB