Αναστολή άσκησης καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4547 άρθρο 30 παρ. 6 λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού

Λήψη αρχείου (-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΥΠΔΝΤΗ-ΕΠΑΛ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.