ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αιτήσεις και Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Επιλεχθέντων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017

Ανακοινοποίηση ως προς το πίνακα κλάδου ΠΕ03

Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικοί, Ενισχυτική ΠΔΣ, Σημαντικά Νέα.