Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2019-2020

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
xls ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_2019-2020 66 KB
pdf ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 355 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα.