Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου (Τακτικού Προϋπολογισμού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δ.Ε. Σερρών

Λήψη αρχείου (-τοποθέτησης_διάθεσης-αναπλ-ΠΕ03-TAKTIKOY.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.