Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σερρών