Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α ́/θμιας και Β ́/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β ́/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020

Λήψη αρχείου (-εκπαιδευτικών-Δ.Ε.-στις-ΠΔΕ-και-ΔΔΕ.pdf, PDF)

Posted in Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα.