Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Α΄ & Β΄ Φάση) και εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σερρών σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου τους & της ειδικότητάς τους

Λήψη αρχείου (16629-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΔΔΕ-ΣΕΡΡΩΝ.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.