Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Φορείς 2019-20

Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Μόνιμοι.