Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων

Λήψη αρχείου (-εκπαιδευτικών-ΠΕ-και-ΔΕ-σε-ΠΔΕ-ΣΕΠ.pdf, PDF)

Posted in Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι.