Προκήρυξη Διευθυντών (3 θέσεις), Υποδιευθυντών (2 θέσεις) και κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Σ.Δ.Ε.

Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα.