Ανακοινοποίηση – Κενές οργανικές θέσεις και υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα –για το σχολικό έτος 2019-2020. Διαδικασία αιτήσεων υπεράριθμων

Posted in Ανακοινώσεις, Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.